czwartek, 17 listopada 2011

Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO Notatnik artysty - dla studentów uczelni i kierunków artystycznych

Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO -Notatnik artysty
– dla studentów uczelni i kierunków artystycznych.


Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu na notatnik artystyczny. Notatnik, nazywany także szkicownikiem, rozumiemy nie w sensie tradycyjnym jako narzędzie pomocnicze w procesie nauczania sztuk pięknych, ale jako niezależną i dojrzałą formę wypowiedzi artystycznej. Notatnik artysty służy dziś do zapisu koncepcji, gromadzenia ulotnych wrażeń i zjawisk. Z natury intymny i osobisty, stanowi miejsce swobodnego eksperymentu i bezpretensjonalnych zabaw formalnych. Choć przeważnie jest trzymany w ukryciu tym razem zachęcamy do wydobycia go na światło dzienne.

Hasło tegorocznego konkursu – „TU JESTEM”

Organizator:
Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Instytut Grafiki i Projektowania Wizualnego,
Katedra Multimediów,
Koło Naukowe KWADRAT,

Komitet Organizacyjny:

Prof. Halina Cader-Pawłowska, mgr Przemysław Paliwoda, mgr Przemysław Liput, mgr Jakub Pierzchała.

Nagrody i wyróżnienia przyzna pozauczelniane Jury złożone z artystów i animatorów  kultury (skład   Jury zostanie podany na blogu Konkursu).
Wystawa pokonkursowa odbędzie się w kwietniu 2012.
Zostanie wydana publikacja pokonkursowa.
                                  
Regulamin konkursu:

1.    W konkursie mogą wziąć udział studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce
2.    Każdy student może zgłosić do konkursu jeden lub dwa notatniki w formie zeszytu, książki, notesu lub sczepionych kartek, wygodnych w przeglądaniu
3.    Dłuższy bok notatnika nie może przekraczać 40 cm
4.    Dopuszczone są wszelkie formy kreacji na papierze, takie jak np. rysunek, malarstwo, fotografia, tekst, wydruk, odbitki ksero, wklejki,cięcie i składanie papieru
5.    Pierwszy etap konkursu: każdy uczestnik wysyła do dnia 27 lutego 2012, cyfrową reprodukcję fotograficzną zgłoszonego notatnika(ów) jako obiektu oraz 6 rozkładówek dla każdego notatnika, dłuższy bok w rozdzielczości 1200 pikseli (150 dpi). Szczegółowe zasady wysyłania prac będą podane na blogu Konkursu.
6.    Jury wybiera około 40 notatników, które będą brały udział w wystawie.
7.    Drugi etap konkursu: każdy z autorów wybranych notatników wysyła oryginały prac wraz z wypełnionym kwestionariuszem na adres: Przemysław Liput, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Sztuki, Mazowiecka 43, 30-019 Kraków do dnia 26 marca 2012.
8.    Spośród nadesłanych prac Jury przyzna nagrody fundowane, rzeczowe, wyróżnienia honorowe i inne nagrody( wysokość nagród będzie podana na blogu).
9.    Wystawa pokonkursowa odbędzie się w kwietniu 2012 r.

Adres do korespondencji:
konkurs.noto@gmail.com
noto-konkurs.blogspot.com
Przemysław Liput
Uniwersytet Pedagogiczny
Wydział Sztuki
Mazowiecka 43
30-019 Kraków

..................................................................................................................................